มลพิษทางอากาศทำอสุจิชายวิ่งช้าลงสุขภาพแย่
บทความที่ตีพิมพ์ใน JAMA Network Open ของนักวิจัยกลุ่มเล็กๆจากสถาบันหลายแห่งในเมืองเซี่ยงไฮ้ ของจีน รายงานการค้นพบหลักฐานว่าผู้ชายที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ที่มีมลพิษสูงอาจมีการเคลื่อนไหวของอสุจิในระดับที่ไม่ดีนัก สอดคล้องกับการวิจัยก่อนหน้านี้ที่พบว่าจำนวนอสุจิสำหรับผู้ชายที่อาศัยอยู่ในอเมริกาเหนือ ออสเตรเลีย และยุโรป ลดลงตั้งแต่ทศวรรษ 1970 แต่ยังไม่สามารถสรุปสาเหตุได้ แต่การวิจัยของจีนครั้งนี้ทำให้มองเห็นความเชื่อมโยงระหว่างมลพิษทางอากาศกับความแข็งแรงของอสุจิว่ามีความสัมพันธ์กัน

ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมามีการศึกษาหลายชิ้นที่พยายามค้นหาสุขภาวะทางเพศของเพศชาย โดยเฉพาะปริมาณของเชื้ออสุจิที่เกี่ยวข้องกับฝุ่นละออง แต่ผลการศึกษายังคงมีความหลากหลายไม่สามารถยืนยันได้ แต่งานวิจัยครั้งนี้ ได้มีการติดตามศึกษาสุขภาพของผู้ชายถึง 33,876 ราย ในคลินิกเจริญพันธุ์ 130 เมืองของจีน โดยแยกผู้ป่วยออกเป็น 4 กลุ่ม พิจารณาจากระดับมลพิษทางอากาศในพื้นที่ที่ผู้ชายกลุ่มตัวอย่างทั้งหมดอาศัยอยู่ จากนั้นจึงศึกษาผลการตรวจอสุจิของแพทย์ที่คลินิกการเจริญพันธุ์ โดยมุ่งเน้นไปที่จำนวนอสุจิ ระดับความเข้มข้นและการเคลื่อนไหว เพื่ออธิบายความสามารถของอสุจิ ซึ่งโดยเฉลี่ยการว่ายน้ำไปข้างหน้าถือเป็นตัวชี้วัดสุขภาพของตัวอสุจิ นักวิจัยไม่พบความเชื่อมโยงระหว่างจำนวนอสุจิ หรือความเข้มข้นของอสุจิกับระดับมลพิษทางอากาศ แต่พบว่าผู้ชายที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ที่มีความเข้มข้นสูงของอนุภาคขนาดเล็กที่สุดมีการเคลื่อนที่ของตัวอสุจิต่ำที่สุด

โดยพบว่าผู้ชายที่ได้รับอนุภาคของฝุ่นขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมโครมิเตอร์ มีการเคลื่อนไหวโดยเฉลี่ยลดลง 3.6% เมื่อเทียบกับผู้ชายทั่วไปในจีน ขณะที่ผู้ชายที่สัมผัสกับอนุภาคที่ค่อนข้างใหญ่กว่า เช่น อนุภาคที่มีเส้นผ่าศูนย์กลางไม่เกิน 10 ไมโครเมตร การเคลื่อนไหวของอสุจิเฉลี่ยลดลงเพียง 2.44%.