โซเดียมในผักอบกรอบ
ผักอบกรอบ อาหารทานเล่นที่หลายคนนิยมทานด้วยเพราะความชื่นชอบในรสชาติ เนื้อสัมผัส และคาดหวังคุณประโยชน์จากผักอบกรอบที่มีเส้นใยอาหารมาก มีวิตามินและแร่ธาตุบางชนิดคงเหลืออยู่ นับเป็นตัวเลือกที่ดีให้ผู้ที่ไม่ชอบทานผักผลไม้สดให้สามารถทานได้ง่าย ทว่าสิ่งหนึ่งที่อยากให้ข้อมูลในวันนี้คือ โซเดียมที่มีในผักอบกรอบ ที่อาจมาจากเกลือ หรือผงปรุงรสที่เป็นส่วนผสมของผักอบกรอบ

ปกติโซเดียมเป็นเกลือแร่ที่จำเป็นต่อร่างกาย ทำหน้าที่ทั้งควบคุมสมดุลของเหลวในร่างกาย รักษาความดันโลหิตให้อยู่ในระดับปกติ ช่วยการทำงานของประสาทและกล้ามเนื้อ กล้ามเนื้อหัวใจ และการดูดซึมสารอาหารบางอย่างในไตและลำไส้เล็ก โซเดียมที่เรารู้จักกันดีอยู่ในรูปเกลือแกง ซึ่งมีรสเค็ม ทั่วไปร่างกายต้องการโซเดียมประมาณ 1,500 มิลลิกรัมต่อวัน โดยปริมาณโซเดียมสูงสุดที่บริโภคแล้วไม่ทำให้เป็นอันตรายคือ ไม่เกิน 2,000 มิลลิกรัมต่อวัน (เกลือประมาณ 1 ช้อนชา) เพราะหากร่างกายได้รับโซเดียมเกินความจำเป็นอย่างต่อเนื่องจะก่อให้เกิดโรคมากมาย เช่น โรคความดันโลหิตสูง โรคไต โรคหัวใจและหลอดเลือด และเพิ่มความรุนแรงของโรคเบาหวาน

วันนี้ สถาบันอาหารได้สุ่มตัวอย่างผักอบกรอบที่ผลิตในประเทศและนำเข้าจำนวน 5 ตัวอย่าง ที่วางขายในเขตกรุงเทพฯและต่างจังหวัด เพื่อนำมาวิเคราะห์ปริมาณโซเดียม ผลปรากฏว่าพบโซเดียมในผักอบกรอบทั้ง 5 ตัวอย่าง และปริมาณที่พบอยู่ในช่วง 52.46-134.54 มิลลิกรัมต่อ 100 กรัม

แม้ปริมาณที่พบจะยังไม่มาก แต่ในแต่ละวันเราได้รับโซเดียมจากอาหารอื่นๆ ด้วยอยู่แล้ว ขอแนะว่า ก่อนซื้อผักอบกรอบควรอ่านฉลากโภชนาการบนบรรจุภัณฑ์และเลือกซื้อที่มีปริมาณโซเดียมต่ำ หรือมีผงปรุงรสไม่มากจะดีกว่า หรือเลือกซื้อที่มีสัญลักษณ์โภชนาการ “ทางเลือกสุขภาพ” เพื่อไม่ให้เราได้รับโซเดียมมากเกินความต้องการของร่างกาย.

ไทยรัฐ+สถาบันอาหารโครงการอาหารปลอดภัย