“ไบแนนซ์” สยายปีกรุกคืบตลาดเอเชีย
นอกจากในไทย ที่ไบแนนซ์ (Binance) ผู้ให้บริการแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ดิจิทัลที่ใหญ่ที่สุดในโลก ได้ตกลงร่วมหอลงโรงกับกลุ่มกัลฟ์ (Gulf) เครือข่ายธุรกิจพลังงานทรงอิทธิพล เพื่อเปิดกระดาน ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลในประเทศไทยในระยะอันใกล้นี้ ไบแนนซ์ยังกำลังรุกหนักในตลาดเอเชีย โดยเฉพาะการทำงานร่วมกับหน่วยงานกำกับดูแลเพื่อ วางรากฐานธุรกิจคริปโตเคอร์เรนซีและระบบการเงินไร้ตัวกลาง (DeFi)

โดยในฟิลิปปินส์ ไบแนนซ์ร่วมกับสมาพันธ์เทคโนโลยีทางการเงิน เข้าร่วมประชุมกับวุฒิสภาและคณะกรรมาธิการกำกับดูแลธนาคาร สถาบันทางการเงินและสกุลเงิน พร้อมหารือกับหน่วยงานรัฐ ได้แก่ ธนาคารกลาง หรือ Banko Sentralng Pilipinas (BSP) คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงสำนักงานเขตเศรษฐกิจ พิเศษคากายัน (Cagayan Economic Zone Authority หรือ CEZA) ในการจัดทำนโยบายและแนวทางการกำกับดูแลเทคโนโลยีทางการเงิน และสินทรัพย์ดิจิทัลต่างๆ โดยการหารือมุ่งเน้นไปที่วิธีการกำกับดูแลนวัตกรรม ควบคู่ไปกับมาตรการรองรับที่เหมาะสมเพื่อคุ้มครองผู้บริโภค โดยเฉพาะมาตรการเกี่ยวกับความปลอดภัยในการใช้งาน และกระบวนการตรวจสอบสินทรัพย์ดิจิทัลที่จะนำมาแลกเปลี่ยนในระบบอย่างจริงจัง

ส่วนในกัมพูชา บริษัท ไบแนนซ์ แคปปิตอล แมเนจเมนท์ จากัด (Binance Capital Manage ment Co.,Ltd.) ร่วมมือกับหน่วยงานกำกับดูแล หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งกัมพูชา (SERC) ภายใต้กรอบการดำเนินงานบันทึกความเข้าใจ (MoU) เพื่อเสริมสร้างศักยภาพและความรู้ ด้านสินทรัพย์ดิจิทัลให้กับผู้บริหารและ เจ้าหน้าที่ ของ SERC สําหรับนำไปพัฒนากรอบกฎหมายสําหรับการควบคุมและพัฒนาตลาดสินทรัพย์ดิจิทัลในกัมพูชา ได้แก่ ความรู้พื้นฐานด้านบล็อกเชน (Blockchain) และสินทรัพย์ดิจิทัล, การกำกับดูแลอุตสาหกรรมสินทรัพย์ดิจิทัล, การคุ้มครองผู้บริโภค, รายชื่อโทเค็นต่างๆ (Token) และแอปพลิเคชัน DeFi Stablecoins เป็นต้น

ที่เกาหลีใต้ นายฉางเผิน จ้าว (Chang peng Zhao) ผู้ก่อตั้งและผู้บริหารระดับสูงของไบแนนซ์ ชาวแคนาเดียน สัญชาติจีน ได้ลงนาม ในบันทึกความเข้าใจ (MoU) กับเทศบาลเมือง ปูซาน สนับสนุนเทคโนโลยีและโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการพัฒนาบล็อกเชนอีโคซิสเต็ม (Blockchain Ecosystem) ของเมืองปูซาน ผลักดัน ศูนย์ซื้อขายทรัพย์สินดิจิทัลปูซาน ตลอดจนการ แลกเปลี่ยนรายการคำสั่งซื้อ-
ขายสินทรัพย์ดิจิทัล (Order Book)

โดยไบแนนซ์มีแผนพัฒนาและส่งเสริมบล็อกเชนของเมืองปูซานในหลายแง่มุม ทั้งการผลักดันการใช้เขตปลอดข้อกำหนดทางบล็อกเชนของปูซาน เพื่อส่งเสริมความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และธุรกิจเกี่ยวกับบล็อกเชน, การสนับสนุนการวิจัยและการลงทุนที่เกี่ยวข้องกับบล็อกเชนในปูซาน, การจัดสรรหลักสูตรการศึกษาและแหล่งข้อมูลออนไลน์เกี่ยวกับบล็อกเชน ผ่าน Binance Academy, การพัฒนาความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์เพื่อส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีในสังคมผ่าน Binance Charity และการสนับสนุนการจัดงาน Blockchain Week ณ เมืองปูซานในปี 2022 (BWB 2022) เพื่อผลักดันให้เมืองปูซานกลายเป็นศูนย์กลางดิจิทัลที่เปี่ยมไปด้วยสีสันที่สุดแห่งหนึ่งในภูมิภาคเอเชียตะวันออก

สําหรับในประเทศไทย ไบแนนซ์ประกาศความร่วมมือกับบริษัท กัลฟ์ อินโนวา จำกัด ภายใต้กลุ่มกัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ เมื่อวันที่ 17 พ.ค.2565 จัดตั้งบริษัท กัลฟ์ ไบแนนซ์ จำกัด (Gulf Binance) โดยกัลฟ์ถือหุ้น 51% และไบแนนซ์ 49% เพื่อพัฒนาและดำเนินธุรกิจศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลในประเทศไทย โดยยื่นขอใบอนุญาตจากทางคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลัก ทรัพย์ (ก.ล.ต.) ในช่วงไตรมาส 3 ของ ปี 2565.