เปิดสูตรคำนวณ มีรายได้เงินเดือนเท่านี้ กู้ซื้อบ้านได้ไหม
ปัญหาโลกแตกสำหรับคนที่มีแผนจะซื้อบ้าน หรือคอนโดมิเนียมสักหลัง คือความกังวลว่ารายได้ หรือเงินเดือนที่มีเท่านี้ จะสามารถกู้ซื้อบ้านได้หรือไม่ เรามีสูตรคำนวณพร้อมรวมเทคนิคกู้ซื้อบ้านให้ผ่านง่ายมาให้แล้ว

สูตรคำนวณรายได้กู้ซื้อบ้าน

ก่อนที่จะคำนวณต้องทำความเข้าใจเบื้องต้นว่า การที่จะกู้ซื้อบ้านแต่ละครั้ง ทางธนาคารจะมีเกณฑ์การพิจารณาในการปล่อยสินเชื่อดังนี้

 • ฐานเงินเดือน
 • ระยะเวลาการทำงาน
 • รายได้เสริม
 • ยอดหนี้สิน

ที่สำคัญคือ ผู้กู้สามารถแบกรับภาระหนี้ได้ไม่เกิน 40% ของรายได้ จากนั้นก็นำมาคำนวณร่วมกับเงินเดือน จะได้ยอดที่ผ่อนชำระต่อเดือน ยกตัวอย่างเช่น

ผู้กู้มีเงินเดือน 15,000 บาท เมื่อนำมาคำนวณกับก้อนหนี้ 40% คือ 15,000 x 40% = 6,000 บาท

เท่ากับว่าผู้กู้มีรายได้ 15,000 บาทต่อเดือน จะสามารถผ่อนบ้านได้เดือนละ 6,000 บาท แต่ถ้าหากมีหนี้สินอื่นๆ เช่น ผ่อนรถ หรือผ่อนหนี้บัตรเครดิตอยู่เดือนละ 5,000 บาท ก็ทำให้ผู้กู้เหลือความสามารถในการผ่อนบ้านต่อเดือนลดลง (6,000-5,000) เหลือเพียง 1,000 บาทต่อเดือนเท่านั้น ส่วนวงเงินเฉลี่ยที่สามารถกู้ได้ เราสามารถคำนวณได้คร่าวๆ โดยใช้สูตรนี้

รายได้ของผู้กู้ x หนี้ 40% x 150 = วงเงินที่สามารถกู้ได้

นั่นคือ

ผู้กู้มีรายได้ 15,000 บาท x หนี้ 40% x 150 = 900,000 บาท

ดังนั้นเมื่อนำฐานเงินเดือนมาคำนวณคร่าวๆ แล้วจะมีวงเงินที่สามารถกู้ซื้อบ้านได้ดังนี้

 • เงินเดือน 15,000 กู้ซื้อบ้านราคา 900,000 ได้
 • เงินเดือน 20,000 กู้ซื้อบ้านราคา 1,200,000 ได้
 • เงินเดือน 30,000 กู้ซื้อบ้านราคา 1,800,000 ได้
 • เงินเดือน 40,000 กู้ซื้อบ้านราคา 2,400,000 ได้
 • เงินเดือน 50,000 กู้ซื้อบ้านราคา 3,000,000 ได้
 • เงินเดือน 60,000 กู้ซื้อบ้านราคา 3,600,000 ได้
 • เงินเดือน 100,000 กู้ซื้อบ้านราคา 6,000,000 ได้

อย่างไรก็ตาม ตัวเลขนี้เป็นวงเงินเฉลี่ยที่นำมาใช้คำนวณคร่าวๆ เพื่อให้ผู้กู้นำไปใช้วางแผนทางการเงินก่อนกู้ซื้อบ้านเท่านั้น เพราะการกู้ซื้อบ้านจากธนาคารจะมีการนำปัจจัยอื่นๆ มาใช้ในการคำนวณร่วมด้วย ไม่ว่าจะเป็น อัตราดอกเบี้ยของแต่ละธนาคาร ณ เวลานั้น ระยะเวลาในการผ่อนชำระหนี้ หรือนโยบายการปล่อยสินเชื่อของแต่ละธนาคารที่แตกต่างกันไป

นอกจากนี้ ควรเคลียร์หนี้สินเดิมที่มีไม่ว่าจะเป็น หนี้บัตรเครดิต ผ่อนรถ หรือสินเชื่อต่างๆ ให้มากที่สุดก่อนทำการกู้ซื้อบ้าน เพื่อมีความสามารถในการผ่อนบ้านได้สบายตัวขึ้น และไม่ทำให้ชีวิตลำบากจนเกินไปนั่นเอง ยิ่งถ้าเราผ่อนมากเท่าไร ดอกเบี้ยที่ต้องจ่ายก็จะลดลง และหนี้ก็หมดเร็วขึ้นเท่านั้น

เทคนิคกู้ซื้อบ้านให้ผ่านฉลุย

เมื่อเรารู้วงเงินคร่าวๆ ที่สามารถกู้ซื้อบ้านได้แล้ว สิ่งที่ผู้กู้ควรเตรียมตัวก่อนยื่นเรื่องกู้ซื้อบ้านกับธนาคาร คือ

1. ออมเงินให้พร้อมเพื่อเตรียมกู้ซื้อบ้าน

ก่อนทำการกู้ซื้อบ้าน ผู้กู้ควรออมเงินเพื่อเตรียมพร้อม อย่างน้อยควรออมเงินให้ได้ 20% ของราคาบ้าน หรือคอนโดฯ ที่จะซื้อ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจอง ทำสัญญา และเงินดาวน์

2. เคลียร์หนี้ เช็กประวัติเครดิตบูโร

รักษาประวัติเครดิตให้ดี เพิ่มอัตรากู้ผ่าน หากว่าเรามีประวัติเครดิตบูโรไม่ค่อยดี เช่น ชำระหนี้บัตรเครดิต บัตรกดเงินสด การผ่อนชำระต่างๆ ไม่ตรงเวลา ก็จะติด Blacklist หรือเป็นหนี้บัตรเครดิตเยอะเกินไป เมื่อธนาคารประเมินความสามารถในการผ่อนชำระก็ไม่พอที่จะส่งค่างวด เป็นผลให้ไม่ผ่านการอนุมัติสินเชื่อกู้ซื้อบ้านไปด้วย

3. เตรียมเอกสารให้พร้อม

ธนาคารจำเป็นต้องใช้เอกสารต่างๆ เพื่อนำไปใช้พิจารณาในการกู้ซื้อบ้านทุกครั้ง ได้แก่

เอกสารจัดแจงรายได้

 • หนังสือรับรองเงินเดือน
 • สลิปเงินดือน
 • รายการเดินบัญชีย้อนหลัง 6-12 เดือน
 • รูปถ่ายกิจการ (กรณีเจ้าของธุรกิจ)
 • ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (กรณีประกอบอาชีพอิสระ เช่น แพทย์ ทนาย สถาปนิก)

เอกสารเกี่ยวกับผู้กู้

 • สำเนาบัตรประชาชน
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • เอกสารการเปลี่ยนชื่อ (ถ้ามี)
 • ทะเบียนสมรส (ถ้ามี)

4. หาผู้กู้ร่วมซื้อบ้าน

หากไม่แน่ใจว่ารายได้ของตนเองคนเดียวจะเพียงพอต่อการขออนุมัติวงเงินกู้ซื้อบ้านในฝัน การหาผู้กู้ร่วมจะช่วยเพิ่มวงเงินในการกู้ซื้อบ้านได้สูงขึ้น โดยผู้กู้ร่วมต้องมีความสัมพันธ์กับผู้กู้ในฐานะที่เป็นพี่น้องท้องเดียวกันหรือบิดามารดากู้ร่วมกับลูก หรือสามีภรรยา ในกรณีที่แต่งงานกันแล้ว แต่ยังไม่ได้จดทะเบียน ผู้กู้ร่วมก็ต้องแสดงหลักฐานอื่นๆ ประกอบ เช่น ทะเบียนบ้านที่แสดงว่าปัจจุบันอยู่ด้วยกัน หรือถ้ามีลูกก็ต้องแสดงใบเกิดที่ระบุชื่อพ่อแม่

ถ้าหากมั่นใจแล้วว่าสามารถบริหารจัดการหนี้สินได้ไม่ลำบาก มีเงินออมพร้อมกู้ซื้อบ้าน และเตรียมตัวด้านอื่นๆ ไว้พร้อมแล้ว ก็เดินหน้าขอกู้ซื้อบ้านกับธนาคารได้เลย