สรุปสาเหตุ อาการอัลไซเมอร์ ความเสี่ยงของผู้สูงอายุ
โรคอัลไซเมอร์ หรือภาวะสมองเสื่อม เป็นโรคที่พบได้บ่อยในกลุ่มผู้สูงอายุ โดยเฉพาะกลุ่มที่อายุมาก ก็ยิ่งพบจำนวนมาก หากเราได้รู้จักโรคอัลไซเมอร์ สาเหตุ อาการ และวิธีป้องกัน ก็จะมีโอกาสลดความเสี่ยงของโรคนี้ได้บ้าง

สาเหตุโรคอัลไซเมอร์ : ผู้สูงอายุ และโรคเรื้อรังเสี่ยงสูง
สมองเสื่อม คือภาวะที่ผู้สูงอายุ สูญเสียความสามารถทางด้านสมองมากจนกระทบกระเทือนการใช้ชีวิตประจำวัน และจำเป็นต้องมีผู้ดูแล โดยความเสี่ยงการเกิดอัลไซเมอร์ จะเพิ่มขึ้นตามอายุที่เพิ่มขึ้น เช่น อายุ 90 ปี จำนวนประมาณครึ่งหนึ่ง จะมีภาวะสมองเสื่อม ถ้าอายุ 80 ปี โอกาสจะเป็นคือจำนวน 1 ใน 5 อายุ 60 ปี ก็จะเหลือ 1 ใน 10 คนที่จะเป็นอัลไซเมอร์

สาเหตุโรคอัลไซเมอร์ เกิดความเสื่อมของเซลล์สมอง ที่ปกติเซลล์สมองจะตายไปตามความชราของแต่ละคน แต่บางคนเซลล์สมองตายมากกว่าคนวัยเดียวกัน ด้วยสาเหตุ เช่น มีโปรตีนเป็นพิษในเซลล์สมอง หรือเกิดจากโรคพาร์กินสัน หรือเกิดจากเลือดไปเลี้ยงสมองไม่พอ เพราะเส้นเลือดตีบ หรือเส้นเลือดแตก หรือเซลล์สมองตายเพราะติดเชื้อซิฟิลิส เอชไอวี หรือขาดสารอาหาร มีน้ำตาลในเลือดสูงหรือต่ำเกินไป ต่อมไทรอยด์ทำงานมากหรือน้อยเกินไป หรือการได้รับสารพิษบางอย่างมากเกินไป เช่น ดื่มสุรามากเกินไป และการใช้สารเสพติด รวมไปถึง ภาวะเครียด ซึมเศร้า ก็เป็นปัจจัยของสาเหตุโรคนี้ได้

นอกจากนี้ผู้สูงอายุที่มีโรคเรื้อรัง เบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ ส่วนสาเหตุพันธุกรรมนั้นก็มีผลต่อน้อยมาก

อาการ การรักษา และป้องกันโรคอัลไซเมอร์  
อาการหลักของโรคอัลไซเมอร์ คือหลงลืม จนบางคนพูดถึงอาการนี้ว่า ความจำเสื่อม ซึ่งต่างจากความขี้ลืม อาการหลงลืมในผู้สูงอายุคือ จำไม่ได้ว่าเคยทำอะไร หรือพูดอะไร และยังมีอาการไม่รู้ตัว ไม่รู้เรื่อง เคยทำอาหารได้อย่างดี แต่ทำไม่ได้ กลับบ้านไม่ถูก

ส่วนการรักษาโรคอัลไซเมอร์นั้น ปัจจุบันไม่มียารักษา เพราะเซลล์สมองตายแล้วกลับคืนมาไม่ได้ แต่จะมียาที่ใช้ปรับสารสื่อประสาทในสมอง ส่วนการดูแลอื่นๆ เช่น ให้เขาทำในสิ่งที่ทำได้ การจดแทนการจำ และจากอาการหลงลืม หรือการรับรู้ที่เสียไป อาจทำให้เกิดความหวาดระแวง ก็ต้องพบหมอทางจิตเวชร่วมด้วย

การป้องกันโรคอัลไซเมอร์
เราไม่สามารถหยุดอายุและหยุดการเสื่อมของเซลล์สมองได้ แต่ในส่วนที่ขึ้นอยู่กับพฤติกรรม ก็สามารถป้องกันโรคอัลไซเมอร์ได้ เช่น หลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยงสาเหตุการเกิดโรค เช่น ดื่มสุรามากเกินไป ไม่ใช้สารเสพติด กินอาหารมีคุณค่าทางโภชนาการ ป้องกันโรคติดเชื้อ

อ่านเพิ่มเติม :
คอลัมน์ศุกร์สุขภาพ เรื่องแค่ “ขี้ลืม” หรือเข้าข่าย “โรคอัลไซเมอร์” (ตอน 1 และตอน 2)

ลืมง่าย จำยาก เสี่ยงอัลไซเมอร์