รู้จัก “พาลินโดรม” มหัศจรรย์ตัวเลข ตัวอักษร กับ 22022022
กระแสเลขพาลินโดรม (Palindrome Number) มาแรงอีกครั้งในวันนี้ ด้วยตัวเลข 22022022 ซึ่งหมายถึงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ ค.ศ.2022 ที่หลายคนโพสต์ตัวเลขนี้กันอย่างคึกคักกันในไทม์ไลน์โซเชียลมีเดียของตัวเองวันนี้ ที่ใครพลาดอาจต้องรออีกหลายปี

ความมหัศจรรย์ของตัวเลขพาลินโดรมนี้ คือ เวลาเขียนหรืออ่านจากข้างหน้า หรืออ่านไล่ตัวเลขจากข้างหลัง ก็จะได้ตรงตัวเป๊ะๆ เดียวกัน หรือค่าเท่าเดิม ตรงกับความหมายของคำว่าพาลินโดรม Palindrome ที่มีรากศัพท์มาจากภาษากรีก คำว่า Palin หมายถึง อีกครั้ง ส่วน drome หมายถึง ทิศทาง อย่างเช่นเลข 8 หลัก เกี่ยวกับวันเวลา อย่างวันเดือนปีของวันนี้ 22022022 หรืออีก 8 ปีข้างหน้า กับตัวเลข 03022030 ซึ่งหมายถึงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ ค.ศ.2030

นอกจากตัวเลข ยังมีคำพาลินโดรม (Palindrome Words) คำต่างๆ ที่มีตัวอักษรเขียนเรียงจากหน้าไปหลัง หรือไล่จากหลังไปหน้า ก็ยังคงได้ความหมายเดียวกัน เช่น คำว่า Level, Dad, Tenet, Madam, Radar หรือวลี ประโยคพาลินโดรม (Palindrome Phrase หรือ Sentences) เช่น Don’t nod! No lemon, no melon

นอกจากนี้ยังมีการอ่าน หรือเขียนอีกแบบหนึ่งที่สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ให้ข้อมูลไว้ในเพจว่า แบบแอมบิแกรม (Ambigram) คือรูปแบบที่อ่านออกเสียงได้เหมือนกันทั้งแบบปกติหน้าหลัง และแบบกลับหัว เช่น 8088 หรือคำว่า Noon

ลักษณะการเขียนคำแบบพาลินโดรมในสมัยโบราณ ยังมีถ้อยคำในแบบเวทมนตร์คาถาอีกด้วย.