รักลอก? รักล่อน
พระสมเด็จวัดระฆังพิมพ์ใหญ่ แม่พิมพ์มาตรฐาน สภาพที่เหลือรักและทองเก่าในพื้นผนัง เปิดเนื้อส่วนสึกช้ำ เห็นความหนึกนุ่มซึ้งตา คนเป็นพระแทบไม่ต้องส่องแว่น ก็บอกได้ว่าเป็นพระแท้…

พระสมเด็จสภาพนี้ มีข้อควรพิจารณาอยู่ไม่น้อย

ข้อพิจารณาแรก…เป็นพระที่ถูกสัมผัสจับต้อง…ต่อเนื่องมายาวนาน แง่มุมที่เป็นเส้นคมก็สึกกลมมน ไม่ว่าในองค์พระ เส้นซุ้ม ขอบข้างไปตามธรรมชาติ ไม่มีร่องรอย ขูด ขัด หรือเกลาปรากฏ

ส่วนสึกหรอกลมกลืนไปกับรัก-ทอง

ที่เหลือเป็นแผ่นหนา รักอย่างนี้วงการเรียกรักดำ…ดูดซับเอาส่วนที่เป็นผิวแห้งโรยพิมพ์หมดไป ให้เห็นเนื้อและมวลสาร

เดาได้ว่า รักทองหลุดลอกไปพร้อมๆกับการจับต้อง พูดให้ง่าย หลุดลอกไปตามธรรมชาติ

พระสมเด็จวัดระฆังที่ลงรักปิดทองหลายองค์ ที่ปรากฏในวงการ เป็นพระที่ถูกลอก…ด้วยน้ำยา จงใจจะให้เหลือเป็นหลักฐาน “พองาม” สภาพจึงแตกต่างจากพระที่รักทอง หลุดล่อนออกเองอย่างองค์นี้

รัก-ทองที่เหลือ…คนรักพระสมเด็จวัดระฆังถือเป็นหลักฐานสำคัญ ช่วยให้ตัดสินใจได้ง่าย…

รัก–ทอง ปลอม แม้มีความพยายามทำให้เหมือนมาก แต่ทำอย่างไร ก็ไม่เหมือน

ข้อบ่งชี้ รักทองปลอม หากมีการลอกล้าง หลุดออกง่าย แต่ถ้าเป็นรักเก่าทองเก่า โดยเฉพาะรักน้ำดำ ดูดซับแน่น…แช่ทินเนอร์สองชั่วโมง ถึงเป็นวัน ก็ไม่ระคายผิว

รักเก่าทองเก่าที่หลุดลอกออกเอง เปิดถึงเนื้อพระ…ที่มักติดฝ้ารักสีเทา หรือดำจางๆเอาไว้บ้าง

เนื้อพระที่ไม่เหลือผิว จะเห็นรูพรุน…ดูตรงๆไม่เจอ ก็ลองหันไปส่องด้านข้าง รูพรุนเล็กๆ หรือหลุมร่องใหญ่หน่อย เป็นเครื่องบ่งชี้ เนื้อพระสมเด็จแท้ ประการหนึ่ง

ถ้าส่องแล้วเห็นเป็นแผ่นราบเรียบ…นั่น เป็นคุณสมบัติของเนื้อพระปลอม ส่องเท่าไหร่ก็ยิ่งสดยิ่งใหม่…

มีบุญตาได้ดูพระสมเด็จวัดระฆังแท้…ได้เรียนรู้สองวิชาในองค์เดียว ดูเนื้อพระแท้ ดูรักทองเก่าแท้ พร้อมๆกันไป โอกาสดีอย่างนี้ ปีจะมีให้ดูหนเดียว นะเออ!

พลายชุมพล