ประวัติติช นัท ฮันห์ ผู้ให้กำเนิดหมู่บ้านพลัม มรณภาพแล้วด้วยวัย 95 ปี⁣
ติช นัท ฮันห์ บิดาแห่งการตื่นรู้ มรณภาพแล้วด้วยวัย 95 ปี⁣ จากการเปิดเผยบนเฟซบุ๊กแฟนเพจอย่างเป็นทางการของติช นัท ฮันห์

นับเป็นการสูญเสียครั้งสำคัญของวงการศาสนา ภายหลังชุมชนหมู่บ้านพลัม ออกประกาศว่า ติช นัท ฮันห์ ได้มรณภาพอย่างสงบด้วยวัย 95 ปี⁣ ที่วัดตื่อฮิ้ว เมืองเว้ เมื่อเวลาเที่ยงคืนของวันที่ 22 มกราคม

ติช นัท ฮันห์ เป็นภิกษุชาวเวียดนาม พุทธศาสนานิกายมหายาน เกิดเมื่อปี 1926 บวชเป็นสามเณรเมื่ออายุ 16 ปี ที่วัดตื่อฮิ้ว เมืองเว้ ซึ่งเป็นวัดที่ท่านมรณภาพ บริเวณตอนกลางของประเทศเวียดนาม

ต่อมาอุปสมบทเป็นพระเมื่ออายุ 23 ปี แล้วได้เดินทางไปยังไซ่ง่อน เวียดนามใต้ ในระหว่างนี้เอง ท่านได้เขียนบทความเกี่ยวกับพุทธศาสนา แต่ก็ถูกต่อต้านจากผู้นำองค์กรชาวพุทธในเวียดนาม ⁣

ช่วงต้นทศวรรษ 1960 ติช นัท ฮันห์ เข้าศึกษาที่มหาวิทยาลัยพรินซ์ตันและได้เป็นอาจารย์ในมหาวิทยาลัยหลายแห่ง รวมถึงมหาวิทยาลัยโคลัมเบีย ในสหรัฐอเมริกา อีกด้วย

จากนั้นท่านจึงเดินทางกลับมายังเวียดนามในช่วงปี 1963 เพื่อเข้าร่วมการต่อต้านสงครามสหรัฐอเมริกา-เวียดนาม พร้อมกับเรียกร้องให้ผู้นำชาติตะวันตกยุติการทำสงครามเวียดนาม และเสนอให้เกิดการเจรจาเพื่อนำสันติภาพกลับมา จนเกิดเป็นสนธิสัญญาสันติภาพกรุงปารีส (Paris Peace Accords) 1973 ก่อนที่จะถูกรัฐบาลเวียดนามใต้ปฏิเสธการเข้าประเทศ และต้องลี้ภัยอยู่นอกเวียดนามเป็นเวลานาน

ติช นัท ฮันห์ ได้ก่อตั้งหมู่บ้านพลัม ซึ่งตั้งอยู่ทางตอนใต้ของประเทศฝรั่งเศส โดยงานเขียนและคำสอนของท่านถือว่ามีความสำคัญ ได้สร้างอิทธิพลต่อโลกใบนี้ ซึ่งท่านถูกเรียกขานอีกนามหนึ่งว่า “บิดาแห่งการตื่นรู้”

อีกทั้งการปฏิบัติธรรมของท่านจะไม่ตัดขาดแยกจากสังคมและบริบทของโลก ทั้งการรักษาสิ่งแวดล้อม ดำเนินวิถีชีวิตด้วยการไม่สร้างปัญหาภาวะโลกร้อน ลดการใช้ทรัพยากร และสร้างมลภาวะ พร้อมกับเสนอให้ชาวพุทธควรออกไปช่วยเหลือผู้ที่ได้รับความเดือดร้อน นอกเหนือจากการแผ่เมตตา สวดมนต์ภาวนา

ท่านติช นัท ฮันห์ มีผลงานเขียนมากมาย โดยหลายเล่มได้รับการยกย่อง เช่น The Miracle of Mindfulness, Peace Is Every Step รวมถึง Transformation and Healing เป็นต้น ทั้งนี้ ผลงานของท่านได้รับการแปลเป็นภาษาต่างๆ ทั่วโลก ไม่ต่ำกว่า 40 ภาษา

ปัจจุบัน มีการก่อตั้งสำนักปฏิบัติธรรมตามแนวทางของติช นัท ฮันห์ในหลายประเทศ รวมถึงประเทศไทยด้วย⁣