บูชาพระอุปคุต คืนนี้! พุทธคุณโดดเด่นสวดขอโชคลาภ ป้องกันอันตราย
วันมาฆบูชา 2565 ในปีนี้ 16 กุมภาพันธ์ ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ หรือเรียกว่าวันเพ็ญพุธ(ซึ่งตรงกับวันพุธ) หากเราบอกว่าเป็นวันเพ็ญพุธนั้น หลายคนจะมีความเชื่อเรื่องการบูชา พระอุปคุต พระผู้มีพุทธคุณโดดเด่นในเรื่องให้โชคลาภ ป้องกันอันตรายทั้งปวง หลายคนจึงนิยมสวดขอพรท่านกัน 

ความเชื่อ 

พระอุปคุต พระอรหันต์ผู้มีฤทธิ์มาก หากใครได้ใส่บาตรกับพระอุปคุตแล้ว บุคคลผู้นั้นจะเหลือกินเหลือใช้ ร่ำรวยเป็นเศรษฐี สุขภาพแข็งแรงรักยืนยาว มีแต่สิ่งที่เป็นมงคลเกิดขึ้นกับชีวิต 

นอกจากนี้พระอุปคุต มีพุทธคุณโดดเด่นด้านโชคลาภ และคุ้มกันภัยพิบัติอันตรายทั้งปวง

คาถาบูชาพระอุปคุต

อุปะคุตโต จะ มหาเถโร สัมพุทเธ นะ วิยากะโต มารัญจะ มาระพะลัญจะ โสอิทา นิมหาเถโร นะมัสสิตตะวา ปะติฎฐิโต อะหัง วันทามิ อิทาเนวะ อุปะคุตตัง จะ มหาเถรัง ยัง ยัง อุปะทะวัง ชาตัง วิธัง เสติ อะเสสะโต มะหาลาภัง ภะวันตุเม ฯ

คาถาขอโชคลาภพระอุปคุต

มหาอุปะคุตโต จะ มะหาลาโภ พุทโธลาภัง สัพเพชะนา พะหูชะนา ราชาปุริโส อิถีโยมานัง นะโม โจรา เมตตาจิตตัง เอหิจิตติจิตตัง ปิยังมะมะ สะเทวะกัง สะพรหมมะกัง มะนุสสานัง สัพพะลาภัง ภะวันตุ เม ฯ

เอหิจิตติจิตตัง พันธะนัง อุปะคุตโต จะ มหาเถโร พุทธะสาวะกะ อานุภาเวนะ มาระวิชะยะ นิระภะยะ เตชะปุณณะตา จะ เทวะตานัมปิ มะนุสสานัมปิ เอหิจิตตัง ปิยังมะมะ อิมังกายะ พันธะนัง อะทิถามิ ปะอัยยิสสุตัง อุปัจสะอิฯ

วิธีสวดขอโชคลาภ(ช่วงค่ำ หรือเวลาเที่ยงคืน)

ให้จุดธูปเทียนบูชา พร้อมกับดอกไม้หอม เครื่องหอม น้ำหอมต่างๆ เทหยดใส่ในขันน้ำมนต์ ณ ที่บูชาพระ ในร้านค้าขาย หรืออาคารสำนักงาน แล้วอธิษฐานขอให้กลิ่นควันธูปเทียน ลมพัดไปทางไหน ขอให้ดลใจผู้คนเข้ามาอุดหนุนตลอด ขอให้ดำเนินกิจการด้วยความราบรื่น มีความสำเร็จสมปรารถนาทุกประการ