ความหมายตัวอักษรฐานตะเกียงตามประทีปดวงวิญญาณทหารผ่านศึก
แสงไฟจากตะเกียงโบราณ หรือ ตะเกียงตามประทีปดวงวิญญาณ และสักการะอัฐิ ถูกจุดสว่างอีกครั้ง ณ ห้องเก็บอัฐิ และจารึกชื่อผู้เสียสละชีพเพื่อชาติ ภายในอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ เนื่องในวันทหารผ่านศึก 2565 วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565

ตะเกียงโบราณ หรือ ตะเกียงตามประทีปที่อยู่ภายในอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมินั้น ตรงฐานของแท่งวางตะเกียงมีตัวอักษรจารึกเป็นภาษาบาลี พร้อมคำแปลแม้จะค่อนข้างเลือนลางบางจุด แต่ก็พอเห็นตัวอักษรที่เขียนไว้ว่า “สงฺคาเม เม มตํ เสยฺโย ยญฺเจ ชีเว ปราชิโต เราตายเสียในสงครามดีกว่า แพ้แล้ว เปน หยู่ จะดีอะไร” 

ไม่เพียงพิธีจุดตะเกียงโบราณ หรือ ตะเกียงตามประทีปในวันทหารผ่านศึก ทุกปียังมีพิธีวางพวงมาลา เพื่อสดุดีและรำลึกถึงวีรกรรมความกล้าหาญของทหารผ่านศึก 801 นาย ที่ได้เสียสละเลือดเนื้อและชีวิตเพื่อปกปักรักษาเอกราชและอธิปไตยของชาติในสงครามต่างๆ ทั้งในสงครามอินโดจีน สงครามโลกครั้งที่ 2 และสงครามเกาหลี ช่วงปี 2483-2497

นอกจากนี้ยังมีดอกไม้ประดิษฐ์สีแดงที่ชื่อว่าดอกป๊อปปี้ที่หลายคนคุ้นเคย มาจำหน่ายเพื่อนำรายได้ไปช่วยเหลือครอบครัวของเหล่าวีรชนด้วย ทหารนอกประจำการ และผู้ที่กำลังปฏิบัติหน้าที่

อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ สร้างขึ้นในปี 2484 สมัยรัฐบาลจอมพล ป. พิบูลสงคราม ความสูงประมาณ 50 เมตร ยอดมีลักษณะเป็นดาบปลายปืน ส่วนด้านล่างเป็นห้องโถงที่บรรจุอัฐิ และตะเกียงตามประทีปดังกล่าว โดยจะเปิดด้านในปีละครั้งในวันที่ 3 กุมภาพันธ์.

ภาพโดย : ชุติมน เมืองสุวรรณ