ขั้นตอน Test and Go ก่อนเดินทางเข้าประเทศ ทั้งคนไทยและชาวต่างชาติ
1 มี.ค. 2565 เป็นต้นไป การเดินทางเข้าประเทศไทยจะต้องลงทะเบียนผ่านระบบ Thailand Pass ตามหลักเกณฑ์ Test and Go เพื่อใช้ติดตามผู้เดินทางทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ โดยมีการขอเอกสารรับรองการฉีดวัคซีนโควิด-19 และขอผลตรวจ RT-PCR ก่อนเดินทาง 72 ชั่วโมง

Test and Go คืออะไร มีขั้นตอนอย่างไรบ้าง

Test and Go คือหลักเกณฑ์การเดินทางเข้าประเทศ ออกโดยกรมการกงศุล กระทรวงต่างประเทศ เป็นกฎที่ผู้เดินทางเข้าประเทศต้องปฏิบัติตาม ไม่ว่าจะเดินทางมาจากประเทศต้นทางใด ก็ต้องแจ้งหลักฐานการตรวจเชื้อโควิด-19 และกักตัวในการเดินทางวันแรก ณ โรงแรม SHA Extra+/AQ

เอกสารประกอบการลงทะเบียน

1. หนังสือเดินทาง
2. เอกสารรับรองการฉีดวัคซีน
2.1) อายุ 12-17 ปี ที่ได้รับวัคซีน 1 เข็ม ถือว่าฉีดวัคซีนครบ
2.2) อายุต่ำกว่า 18 ปีที่ยังไม่ได้รับวัคซีน ต้องลงทะเบียนและเดินทางพร้อมผู้ปกครอง
3. หลักฐานการชำระเงินค่าโรงแรม SHA Extra+/ AQ จำนวน 1 วัน (วันที่เดินทางมาถึง) และชำระค่าตรวจ RT-PCR 1 ครั้ง ชุดตรวจ ATK Self-test 1 ชุด และพาหนะรับส่งจากสนามบิน
4. กรมธรรม์ประกันภัยครอบคลุมค่ารักษาพยาบาลในวงเงินไม่น้อยกว่า 20,000 ดอลลาร์สหรัฐ (ชาวต่างชาติใช้เอกสารประกันสังคมหรือเอกสารรับรองจากนายจ้าง / หน่วยงานในไทยแทนได้ และชาวไทยไม่ต้องมีประกัน)

1. ลงทะเบียนบนระบบ Thailand Pass (ใช้เวลาพิจารณา 3-7 วัน)
2. ก่อนเข้าไทยต้องตรวจหาเชื้อโควิด-19 ใช้ผลการยืนยันจาก RT-PCR ภายใน 72 ชั่วโมง ก่อนเดินทาง (หากผลเป็นบวก ต้องแสดงใบรังรองแพทย์ที่ระบุว่าติดเชื้อโควิด-19 มาแล้วไม่น้อยกว่า 14 วัน)
3. เมื่อเดินทางมาถึงไทย และผ่านจุดตรวจที่เกี่ยวข้องแล้วต้องเดินทางไปยังโรงแรมด้วยพาหนะที่ดำเนินการโดยโรงแรมในรูปแบบ Sealed Route
4. เมื่อเดินทางมาถึงวันแรกต้องตรวจ RT-PCR และรอผลตรวจที่โรงแรม
5. ตรวจ ATK Self-test ด้วยตัวเองในวันที่ 5-6 ด้วยตัวเอง และรายงานผลตรวจผ่านช่องทางที่กระทรวงสาธารณสุขของไทยกำหนด

สอบถามเพิ่มเติมที่กรมการกงสุล โทร 02-572-8442 (24 ชั่วโมง)
ข้อมูล ณ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2565

Thailand Pass ระบบลงทะเบียนขอรับหนังสือรับรองการเดินทางเข้าประเทศไทย (ทางอากาศ และทางบก)

การเดินทางเข้าประเทศไทย ต้องลงทะเบียนผ่านระบบไทยแลนด์พาส (Thailand Pass) ทั้งทางอากาศและทางบก คำแนะนำคือต้องลงทะเบียนผ่าน https://tp.consular.go.th ล่วงหน้าก่อนเดินทางอย่างน้อย 7 วัน และการพิจารณาอนุมัติ Thailand Pass ใช้ระยะเวลา 3 – 7 วัน

วิธีลงทะเบียนเข้าประเทศไทย 2565 ล่าสุด

ผู้ที่มีกำหนดการเดินทางเข้าประเทศไทยตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2565 เป็นต้นไป

1. ลงทะเบียนก่อนเดินทางล่วงหน้า 7 วัน ในระบบ Thailand Pass
2. เตรียมเอกสารให้พร้อม ชาวต่างชาติมีประกันสุขภาพวงเงิน 20,000 USD (คนไทยไม่ต้องใช้เอกสารประกันสุขภาพ)
3. จองโรงแรมที่พัก SHA Extra+/AQ ในวันเดินทางวันแรกที่ถึงประเทศไทย และตรวจโควิด-19 ครั้งที่ 1 ด้วยวิธี RT-PCR และตรวจโควิด-19 ครั้งที่ 2 ด้วยตัวเอง โดย ATK ที่โรงแรมจัดไว้ให้ และรายงานผลตามช่องทางกระทรวงสาธารณสุขกำหนดไว้

  • ดูรายชื่อโรงแรม SHA Extra+ ได้ที่นี่ : https://web.thailandsha.com/shaextraplus
  • ดูรายชื่อโรงแรม AQ ได้ที่นี่ : http://hsscovid.com
  • ดูกรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองชาวต่างชาติที่เดินทางเข้าประเทศไทย จากสมาคมประกันวินาศภัยไทยได้ที่นี่ : https://covid19.tgia.org

รายชื่อวัคซีนที่กระทรวงสาธารณสุขประเทศไทยยอมรับ ได้แก่

ชื่อบริษัทวัคซีน/วัคซีน

1. Sinovac Biotech / Coronavac
2. AstraZeneca / AstraZeneca or Covishield from SII Vaxzeria of UK
3. Pfizer Inc.,@BioNtech / Pfizer-BioNtech COVID-19 vaccine OR Comirnaty
4. Johnson & Johnson Services, Inc / Janssen OR Janssen/Ad26.COV2.5
5. Moderna Inc. / Moderna
6. Sinopharm Co.,Ltd / Sinopharm Vaccine OR COVILO
7. Gamaleya Research Institute of Epidemiology and Microbiology / Sputnik V
8. Bharat Biotech International Limited (BBIL) / Covaxin
9. Medigen / Medigen COVID-19 VACCINE or MVC-Con1901
10. Gamaleya Research Institute of Epidemiology and Microbiology / Sputnik Light

อ่านบทความที่เกี่ยวข้อง :

ที่มา : mfa.go.th